Pitru Paksha

Thể LoạI Pitru Paksha
Pitru Paksha Nên và Không nên
Pitru Paksha Nên và Không nên
Pitru Paksha
Pitru Paksha là khoảng thời gian 16 ngày dành riêng cho tổ tiên. Các khoản quyên góp được thực hiện trong thời gian này để bày tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên và tri ân linh hồn của họ. Tìm hiểu những gì được khuyến khích, những nghi lễ nên thực hiện và những gì bị cấm trong thời Shraddhas.
Pitra Dosh - Nghi thức, Ý nghĩa, Hiệu ứng và Biện pháp khắc phục
Pitra Dosh - Nghi thức, Ý nghĩa, Hiệu ứng và Biện pháp khắc phục
Pitru Paksha
Pitra Dosh - Pitra dosha được hình thành do một số liên hợp hành tinh cụ thể trong ngôi nhà thứ chín của người bản địa. Tìm hiểu thêm nghi lễ pitra dosh, ý nghĩa, tác dụng và biện pháp khắc phục