Tài Chánh

Thể LoạI Tài Chánh
Kinh doanh và Chiêm tinh của Umesh Pant
Kinh doanh và Chiêm tinh của Umesh Pant
Tài Chánh
Trong tử vi ngôi nhà thứ ba của bạn có liên quan đến lòng dũng cảm và sự chủ động. Nhà thứ năm liên quan đến trí thông minh và kỹ năng cần thiết để kinh doanh độc lập. Nhà thứ bảy liên quan đến quan hệ đối tác và đầu tư tài chính. Các bài đọc chiêm tinh của chúng